Tag Archives: schizofrenia u dzieci

Schizofrenia u dzieci

Schizofrenia uznawana jest powszechnie za chorobę osób dorosłych. Towarzyszą jej halucynacje, depresja, poczucie izolacji, otępienie emocjonalne, wycofanie społeczne czy zaburzenia poznawcze. Często wspomina się o czynnikach ryzyka, jakimi są długotrwały nadmierny stres czy używanie środków psychoaktywnych. Niewiele natomiast mówi się o przypadkach tej choroby u dzieci.